21. nov. 2011

Dieter Claessens: "Das Konkrete und das Abstrakte", Frankfurt a.M. 1980

I første omgang vil jeg henvise til min blog Bricklayer, hvor jeg giver nogle introduktioner til visse af bogens problematikker. Med sin tese, om vor evolutionært betingede uformåenhed til at styre store og komplekse sociale systemer, er Claessens efter min mening en af de tænkere og analytikere, der har  leveret et af de mest tankevækkende bidrag til vor evolutionshistorie.